De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie BSO
Nicolaas Beets

Wij geloven in de kracht van leeftijdsgericht werken. Zo kunnen we kinderen precies bieden wat ze op die leeftijd nodig hebben. Niet alleen geeft dit bijvoorbeeld voor de allerkleinsten een veilig en rustig gevoel. Juist ook voor de ouderen kan er meer uitdaging geboden worden en kunnen ze met hun vriendjes van school na schooltijd verder spelen. We merken dat de doorgroei naar oudere groepen kinderen zelfvertrouwen geeft en ze blijft prikkelen om weer nieuwe vaardigheden te leren. Met de leeftijd groeit langzaam hun wereld en de verantwoordelijkheden die ze hierbij krijgen.

42. Casca_BSO_Bronstee

Jezelf mogen zijn

Ieder kind is uniek in aard en aanleg en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo en wordt als zodanig door ons geaccepteerd en gewaardeerd. Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We zorgen dat we aansluiten bij de belevingswereld en de individuele behoeften van een kind.

99. Casca_BSO_Molenwerf

Vanaf 4 jaar: Ontspannen na
drukke schooldag

BSO de Nicolaas Beets is voor de allerjongsten (4 tot ongeveer 7 jaar) dé plek om te ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben vaak veel nieuwe indrukken te verwerken. Daarom zorgen we dat op deze BSO-groep van de Nicolaas Beets veel aandacht is voor rust en ontspanning. Op deze groep staan vaste pedagogisch medewerkers die zorgen voor een vertrouwde en warme sfeer. De jongste kinderen hebben een eigen mentor die zorgt voor gerichte aandacht. Uiteraard worden er activiteiten aangeboden, maar kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deel willen nemen. Er is dus veel ruimte om even rustig een boekje te lezen, blokken te bouwen of in de huishoek te spelen. We volgen het tempo en de behoeften van je kind, zodat ze zich helemaal op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. Op de donderdag hebben we een speciaal snuffel workshop programma. Zo kunnen ze verschillende sporten (bijvoorbeeld yoga, judo of voetballen) proberen of juist de wereld van muziek en kunst ontdekken.

43. Casca_BSO_Bronstee

Vanaf 6 jaar: Ontdek je talent op BSO
de Molenwerf

Als je kind toe is aan de volgende stap dan gaat het naar de volgende groep op locatie de Molenwerf. Daar brengt ons team kinderen in aanraking met verschillende interessegebieden. Denk bijvoorbeeld aan musicallessen, judo of juist kunst. Vooral in de verschillende vakantieweken (9 weken per jaar) bieden we een uitgebreid programma met veel aandacht voor sport, de maatschappij, muziek en kunst. De speelmaterialen zijn meer gericht op deze leeftijd zodat kinderen zich ook echt uitgedaagd voelen. Ook stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen en geven we ze verantwoordelijkheden als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Aangezien kinderen van deze leeftijd vaak de behoefte hebben om de wereld om hen heen te ontdekken, nemen we ze vaak mee op pad. Brood bakken bij de Haarlemse bakker, hockey op het schoolplein of voor de dieren van de kinderboerderij zorgen. Uiteraard geldt ook op deze groep dat kinderen zelf de keuze hebben of ze willen mee doen. Ontspanning na schooltijd en het opkomen voor je eigen behoeften, stimuleren we. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn bij ons en zich thuis voelen.

Vanaf 8 jaar:
Eigen verantwoordelijkheid
en avontuur

De Jupiter groep in de Molenwerf is voor de oudere kinderen van de Nicolaas Beets, de Voorwegschool en Kindcentrum de Molenwerf. Zij hebben twee ruimtes tot hun beschikking plus gamehoek en een keuken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hier centraal. Soms organiseren de kinderen zelf hun eigen activiteiten en verdelen ze de rollen en taken. Als we vakantieprogramma's maken wordt met hen overlegd om te bepalen wat we gaan doen. En ook bij de aanschaf van speelmateriaal raadplegen we hen. Hierbij leren ze wat een budget is, hoe je zo eerlijk mogelijk beslissingen kunt nemen en hoe je rekening houdt met anderen. De speelmaterialen op de groep zijn gericht op deze leeftijdsgroep zoals een werkbank waar ze kunnen timmeren en zagen, technisch lego en creatief knutselen. Ook zijn we actief in sport en komen er soms sportdocenten langs voor introductielessen in bijvoorbeeld kickboksen of breakdance. Dit doen we ook voor bijvoorbeeld musical, theater en kunst. We zorgen er altijd voor dat de overgang naar de “grote” BSO geleidelijk gaat en organiseren wendagen naar deze BSO. Klik hier om naar de BSO de Molenwerf te gaan.

38. Casca_BSO_Bronstee copy

Gordon methode

Hoe kun je luisteren zodat jonge kinderen zich ook begrepen voelen? Hoe maak je duidelijke afspraken waar kinderen zich aan houden? Met de vaardigheidstraining volgens de methode van dr. Thomas Gordon leren onze pedagogisch medewerkers hoe zij effectief kunnen communiceren met de kinderen. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als actief luisteren en ik-boodschappen, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers. Alle medewerkers van Casca Kinderopvang volgen een Gordon-training. Dit zie je terug in hoe we bij Casca met de kinderen omgaan.