De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogisch beleid Casca

In samenwerking met ouders, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden heeft Casca Kinderopvang het pedagogisch beleid vastgesteld. Het dient als leidraad voor ons werk en maakt het voor ouders duidelijker hoe wij naar kindontwikkeling en kinderopvang kijken. Casca is een not for profit organisatie wat betekent dat we alles direct investeren in de kinderen.

Kinderdagverblijf Heemstede

Hoe kijken we naar kinderen?

Ieder kind is uniek in aard en aanleg. Wij accepteren en waarderen de kinderen zoals ze zijn. Zij hebben een veilige, stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We sluiten zoveel mogelijk aan bij hun belevingswereld en individuele behoeften.

Casca Kinderopvang Heemstede

Veilige omgeving & positieve aandacht

Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. Bij Casca Kinderopvang benaderen we kinderen op een positieve manier. We stimuleren jonge kinderen in hun ontwikkeling op bijvoorbeeld sociaal vlak, motoriek, taal en techniek. Als ze ouder worden dagen we ze uit om hun talenten te ontwikkelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Dit doen we door bijvoorbeeld diverse activiteiten aan te bieden zoals sport, koken, muziek en techniek. Ook we moedigen eigen initiatief aan. Wat wij heel belangrijk vinden is dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Je mag hier jezelf zijn.

Lees een hier onze Samenvatting Pedagogisch beleid. Een uitgebreide versie van het pedagogisch beleid, evenals het werkplan, zijn op te vragen bij de locatie.

Bekijk hier hoe wij omgaan met pesten.

Kinderdagverblijf Heemstede

Onze mensen

Goede zorg en begeleiding vergt pedagogisch medewerkers die hart hebben voor kinderen en hun werk met liefde doen. Casca werkt uitsluitend met professionele, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Binnen de groep en in groter verband vindt regelmatig teamoverleg plaats. Daarnaast krijgen pedagogisch medewerkers individuele werkbegeleiding en volgen ze jaarlijks trainingen. Op elke locatie komt met regelmaat een Pedagogische Coach langs die de teamleden ondersteunt in hun pedagogisch handelen. We werken met stagiaires en beschikken over vaste invalkrachten. Lees meer over Casca als werkgever.

Kwaliteit & veiligheid

De Wet Kinderopvang regelt kwaliteit en financiering van kinderopvang in Nederland. Daardoor kunnen ouders/verzorgers de vorm van opvang kiezen die het beste past bij hun situatie en behoeften. Casca kiest voor kwaliteit. Je kunt je kind met een gerust hart toevertrouwen aan de groepsleiding. Goede, duidelijke communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers voorkomt misverstanden. Onze kinderopvang voldoet aan de landelijke eisen en is gemeentelijk geregistreerd. Alle vestigingen hebben een gebruikersvergunning. Daarmee voldoen ze aan eisen van de brandweer, algehele veiligheid en bouwtechnische eisen. Al onze locaties worden ieder jaar onaangekondigd bezocht door de GGD. Zij beoordelen o.a. de veiligheid op de locatie en onze manier van werken: het pedagogisch handelen. De GGD inspectierapporten staan op de locatiepagina.

Casca BSO de Bronstee