De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie: duurzame kindontwikkeling

De eerste vier jaren van een kind zijn essentieel voor zijn of haar ontwikkeling. Daarom dragen we bij Peuterspeelzaal de Klimappel extra zorg voor goede en kwalitatieve opvang. Dit begint met zorgen voor een stabiele en veilige omgeving zodat je kind zich op zijn of haar gemak voelt. Daarom hebben we vaste medewerkers. Daarnaast volgen we echt het tempo van je kind zodat het op zijn of haar eigen manier zich kan ontwikkelen. Juist in deze eerste vier jaren willen wij graag eraan bijdragen dat kinderen vol vertrouwen opgroeien. Daar gaan ze namelijk op de langer termijn erg veel plezier van ervaren.

psz

Jezelf mogen zijn

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Bij Peuterspeelzaal Klimappel houden we hier rekening mee en zorgen dat we inspelen op de behoeften van de kinderen en meegaan in hun belevingswereld. We volgen ieders tempo en geven de aandacht die op dat moment nodig is. Spelenderwijs ontwikkelt een kind zich tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. Dit stimuleren we door goed te kijken en luisteren, een aantrekkelijke ruimte te creëren en uitdagend materiaal aan te bieden. Kinderen gaan ontdekken en durven nieuwe uitdagingen aan op het moment dat ze zich veilig voelen. Zo leren ze contacten leggen met andere kinderen en volwassenen en leren ze respectvol met anderen om te gaan. Daarom bieden we structuur en zorgen we dat we een veilige omgeving voor kinderen zijn.

 

PSZ_heemstede

Communicatie met kinderen: Gordon methode

We maken gebruik van de Gordon communicatiemethode. Hierbij staan gelijkwaardigheid en wederzijds respect centraal. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze op kunnen bouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. De pedagogisch medewerkers proberen de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Gordon noemt dit actief luisteren. Op die manier ontstaat er niet alleen begrip maar ook vertrouwen.

 

122. Casca_Peuteropvang_Pluizebol

Veel vertrouwde gezichten gedurende vele jaren

Voor jonge kinderen is emotionele veiligheid een van de belangrijkste voorwaarden om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij met dezelfde vaste mensen op de groep. Zo raken jonge kinderen vertrouwd met de pedagogisch medewerkers wat ze het gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. Ons team op Peuterspeelzaal de Klimappel werkt al jaren met elkaar, wat ervoor zorgt dat de sfeer gemoedelijk en gezellig is. We weten wat we doen en dat zorgt voor veel rust op de groepen.

Casca_KDV_Molenwerf

Samen met ouders

Graag doen we zoveel mogelijk in overleg en houden we korte lijntjes met ouders. We snappen dat het voor een kind heel fijn is om eenduidigheid te hebben in de verzorging en ondersteuning. Daarom besteden we elke dag tijd aan de overdracht en sporen we ouders ook altijd aan om contact met ons op te nemen als ze even willen overleggen.