De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Peuterspeelzaal Tarieven voor 40 weken

Voor onze reguliere opvang geldt een bruto uurtarief van € 8,46. We zijn op maandag en donderdag open van 8.30 uur tot 13.00 uur waarbij de kinderen een lunch krijgen. En op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Dit is in­clu­sief voe­ding, lui­ers en ver­zor­gings­pro­duc­ten. Ook kun­nen ruil­da­gen en ex­tra da­gen bij ons aan­ge­vraagd wor­den. Je betaalt - via automatische incasso- een maandelijks bedrag, met uitzondering van 6 weken in de zomervakantie. Het nettobedrag dat je maandelijks betaalt hangt af van hoeveel kinderopvangtoeslag je van de Belastingdienst kunt terugkrijgen. Met onderstaande calculator kun je een proefberekening maken.

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, klik hier voor meer informatie vanuit Casca en klik hier voor meer informatie vanuit de gemeente.

Voor de aanvraag bij de gemeente kun je dit formulier invullen.

Informatie en aanvraagformulier Kinderopvangtoeslag voor een financiële tegemoetkoming: www.toeslagen.nl of tel 0800-0543 (gratis).

Reken hier direct je maandelijkse kosten uit

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld alsjeblieft ....