De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Peuterspeelzaal Tarieven voor 40 weken

Voor onze reguliere opvang geldt in 2024 een bruto uurtarief van € 9,65.  Dit is in­clu­sief voe­ding, lui­ers en ver­zor­gings­pro­duc­ten. Ook kun­nen ruil­da­gen en ex­tra da­gen bij ons aan­ge­vraagd wor­den. Je betaalt - via automatische incasso- een maandelijks bedrag, met uitzondering van 6 weken in de zomervakantie. Lees hier meer informatie over de Peuterspeelzaal tarieven. Het nettobedrag dat je maandelijks betaalt hangt af van hoeveel kinderopvangtoeslag je van de Belastingdienst kunt terugkrijgen. Met onderstaande calculator kun je een proefberekening maken.

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, klik hier voor meer informatie vanuit Casca en klik hier voor meer informatie vanuit de gemeente.

Voor de aanvraag bij de gemeente kun je dit formulier invullen.

Informatie en aanvraagformulier Kinderopvangtoeslag voor een financiële tegemoetkoming: www.toeslagen.nl of tel 0800-0543 (gratis).

VE plek

Als jullie kind een VE indicatie via het consultatiebureau heeft gekregen, dan kan je kind vanaf 2,5 jaar bij ons terecht voor 4 ochtenden in de week (waarvan 2 ochtenden gratis en 2 ochtenden betaald). Natuurlijk kun je je kind al wel vanaf 2 jaar bij ons op de reguliere peutervang brengen.

Reken hier direct je maandelijkse kosten uit

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld alsjeblieft ....