De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie BSO Mambo

Wij geloven in de kracht van leeftijdsgerichte groepen. Zo kunnen we kinderen precies bieden wat ze op die leeftijd nodig hebben. Niet alleen geeft dit bijvoorbeeld voor de allerkleinsten een veilig en rustig gevoel. Juist ook voor de ouderen kan er meer uitdaging geboden worden en kunnen ze met hun vriendjes van school na schooltijd verder spelen. We merken dat de doorgroei naar oudere groepen kinderen zelfvertrouwen geeft en ze blijft prikkelen om weer nieuwe vaardigheden te leren. Met hun leeftijd groeit langzaam hun wereld en de verantwoordelijkheden die ze hierbij krijgen.

Casca bso de bronstee

BSO Mambo 4+ groep- Ontspannen na drukke schooldag

Onze 4+ groep voor de allerjongsten op het plein van de Ark school, is dé plek om te ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben vaak veel nieuwe indrukken te verwerken. Daarom zorgen we dat op deze BSO-groep van de Mambo veel aandacht is voor rust en ontspanning. Op deze groep staan vaste pedagogisch medewerkers die zorgen voor een vertrouwde en warme sfeer. Uiteraard worden er wel activiteiten aangeboden, maar kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deel willen nemen. Er is dus veel ruimte om even rustig een boekje te lezen, blokken te bouwen of in de poppenhoek te spelen. We volgen het tempo en de behoeften van je kind zodat ze zich helemaal op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn.

Casca Kinderopvang Heemstede

BSO Mambo 6+ groep – Ontdek je eigen talent

Als je kind toe is aan de volgende stap dan gaat het naar de BSO 6+ groep. Het grote verschil met de 4+ groep is dat we actief kinderen in aanraking laten komen met verschillende interessegebieden. Denk bijvoorbeeld aan musicallessen, Judo of juist kunst. Vooral in de verschillende vakantieweken (10 weken per jaar) bieden we een uitgebreid programma met veel aandacht voor sport, de maatschappij, muziek en kunst. De speelmaterialen zijn meer gericht op deze leeftijd zodat kinderen zich ook echt uitgedaagd voelen. Ook stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen en geven we ze verantwoordelijkheden als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Aangezien kinderen van deze leeftijd vaak de behoefte hebben om de wereld om hen heen te ontdekken, nemen we ze af en toe mee op pad. Brood bakken bij de bakkerij, naar het bos, dansschool Jolijn of de kinderboerderij. Uiteraard geldt ook op deze groep dat kinderen zelf de keuze hebben of ze willen mee doen. Ontspanning na schooltijd en het opkomen voor je eigen behoeften, stimuleren we. We vinden het belangrijkste dat kinderen zichzelf kunnen zijn bij ons en zich thuis voelen.

Casca Kinderopvang Heemstede

Mambo BSO 8+ groep – Cool kids

De Mambo BSO 8+ groep is voor de oudere kids. Zij hebben een grote ruimte met verschillende hoeken tot hun beschikking en een enorm groot schoolplein. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hier centraal. Soms organiseren ze zelf hun eigen activiteiten delen ze zelf elkaar rollen toe. Als we vakantieprogramma's maken zijn zij onderdeel van de vergadering om te bepalen wat we gaan doen. En ook bij de aanschaf van speelmateriaal raadplegen we hen. Hierbij leren ze wat een budget is, hoe je eerlijke beslissingen kunt nemen en hoe je rekening houdt met anderen. Ook bieden we  kinderen de mogelijkheid om bijvoorbeeld huiswerk te maken. En we werken veel samen met Wij Heemstede en kinder- jongerenwerk om zo die groepen van elkaar te laten leren. De speelmaterialen op de groep zijn echt gericht op deze leeftijdsgroep zoals een Nintendo Switch, Schmink en verkleedkleren, Hockeysticks en Gezelschapspellen. Ook krijgen ze regelmatig kookles in hun eigen keuken en kunnen ze gamen in de speciale gamehoek. Ook zijn onze BSO medewerkers erg actief met sport op het schoolplein en organiseren ze veel verschillende soorten activiteiten. Zo kunnen kinderen van alles uitproberen en krijgen ze lekker beweging na schooltijd.

391. Casca_BSO_Bronstee

Jezelf mogen zijn

Ieder kind is uniek in aard en aanleg en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo en wordt als zodanig door ons geaccepteerd en gewaardeerd. Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We zorgen dat we aansluiten bij de belevingswereld en de individuele behoeften van een kind.

Gordon methode

Hoe kun je luisteren zodat jonge kinderen zich ook begrepen voelen? Hoe maak je duidelijke afspraken waar kinderen zich aan houden? Met de vaardigheidstraining volgens de methode van dr. Thomas Gordon leren onze pedagogisch medewerkers hoe zij effectief kunnen communiceren met de kinderen. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als actief luisteren en ik-boodschappen, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers. Alle medewerkers van Casca Kinderopvang volgen een Gordon-training. Dit zie je terug in hoe we bij Casca met de kinderen omgaan.

 

34. Casca_BSO_Bronstee