De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie BSO Jacoba

Wij geloven in de kracht van leeftijdsgericht werken. Zo kunnen we kinderen precies bieden wat ze op die leeftijd nodig hebben. Niet alleen geeft dit bijvoorbeeld voor de allerkleinsten een veilig en rustig gevoel. Juist ook voor de ouderen kan er meer uitdaging geboden worden en kunnen ze met hun vriendjes van school na schooltijd verder spelen. We merken dat de doorgroei naar oudere groepen kinderen zelfvertrouwen geeft en ze blijft prikkelen om weer nieuwe vaardigheden te leren. Met hun leeftijd groeit langzaam hun wereld en de verantwoordelijkheden die ze hierbij krijgen.

 

casca bso de bronstee

Jezelf mogen zijn

Ieder kind is uniek in aard en aanleg en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo en wordt als zodanig door ons geaccepteerd en gewaardeerd. Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We zorgen dat we aansluiten bij de belevingswereld en de individuele behoeften van een kind.

104. Casca_BSO_Molenwerf

Jongste kinderen - Ontspannen na drukke schooldag

BSO Jacoba is voor de allerjongsten (vanaf 4 jaar) dé plek om te ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben vaak veel nieuwe indrukken te verwerken. Daarom zorgen we dat op deze BSO groep van de Jacoba veel aandacht is voor rust en ontspanning. Op deze groep staan vaste pedagogisch medewerkers die zorgen voor een vertrouwde en warme sfeer. De kinderen hebben hun eigen mentor die zorgt voor gerichte aandacht. Uiteraard worden er wel activiteiten aangeboden, maar kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deel willen nemen. Er is dus veel ruimte om even rustig een boekje te lezen, blokken te bouwen of in de poppenhoek te spelen. We volgen het tempo en de behoeften van je kind zodat ze zich helemaal op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn.

89. Casca_BSO_Molenwerf

De volgende stap – Ontdek je eigen talent op BSO Jacoba

Als je kind toe is aan de volgende stap dan wisselt je kind van groep. In deze groep zijn de activiteiten uitdagender en sluiten meer aan bij de ontwikkeling van het oudere kind. Onze medewerkster neemt kinderen graag mee in de wereld van de sterren en planeten maar ook over dieren kan de juf hen heel veel leren. Samen naar de bieb, hutten bouwen of knutselen aan een project, het kan allemaal op het Honk! De leidster is degene die zorgt dat de oudere kinderen van de BSO Jacoba actief in aanraking laten komen met verschillende interessegebieden. Vooral in de vakantieweken (10 weken per jaar) bieden we een uitgebreid programma met veel aandacht voor sport, muziek en kunst. De speelmaterialen zijn meer gericht op deze leeftijd zodat kinderen zich ook echt uitgedaagd voelen. Ook stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen en geven we ze verantwoordelijkheden als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Uiteraard geldt ook op deze groep dat kinderen zelf de keuze hebben of ze mee willen doen. Ontspanning na schooltijd en het opkomen voor je eigen behoeften, stimuleren we. We vinden het belangrijkste dat kinderen zichzelf kunnen zijn bij ons en zich thuis voelen.

Voor de oudere kinderen: BSO Bronstee

De BSO Bikkels is voor de oudere kinderen van de Jacobaschool en de Crayenesterschool. Ze hebben twee ruimtes tot hun beschikking plus een speelzolder, gamehoek en een keuken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hier centraal. Soms organiseren ze zelf hun eigen activiteiten en delen ze elkaar rollen toe. Als we vakantieroosters maken zijn zij onderdeel van het besluitenvormingsproces om te bepalen wat we gaan doen. Ze mogen bijvoorbeeld ideeën bedenken en deze plaatsen op de ideeën muur. De speelmaterialen op de groep zijn echt gericht op deze leeftijdsgroep. Zo hebben we een werkbank waar ze kunnen timmeren en zagen, lego en techniekdozen waarmee ze zelf een radio mee kunnen maken of een propeller de lucht in kunnen laten vliegen. Ook hebben we een uitgebreide creatieve hoek waar kinderen met allerlei materialen aan de slag kunnen gaan. We krijgen met regelmaat allerlei mooie materialen van Mooi Zooi waar de kinderen dan hun creativiteit op loslaten. Ook krijgen ze kookles in hun eigen keuken en kunnen ze gamen in de speciale gamehoek. Ze zijn actief in sport en spel en begeleiden o.a. hockey op het grote schoolplein. We zorgen er altijd voor dat de overgang naar de “grote” BSO geleidelijk gaat en organiseren op verschillende momenten uitjes naar deze BSO. Zo zorgen we ook altijd dat een kind in de eerste weken gekoppeld wordt aan een ouder kind dat hem een beetje wegwijs maakt op de BSO.

Klik hier om naar de BSO de Bronstee te gaan.

42. Casca_BSO_Bronstee

Gordon methode

Hoe kun je luisteren zodat jonge kinderen zich ook begrepen voelen? Hoe maak je duidelijke afspraken waar kinderen zich aan houden? Met de vaardigheidstraining volgens de methode van dr. Thomas Gordon leren onze pedagogisch medewerkers hoe zij effectief kunnen communiceren met de kinderen. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als actief luisteren en ik-boodschappen, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers. Alle medewerkers van Casca Kinderopvang volgen een Gordon-training. Dit zie je terug in hoe we bij Casca met de kinderen omgaan.