De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie BSO de Bronstee

Wij geloven in de kracht van leeftijdsgerichte groepen. Zo kunnen we kinderen precies bieden wat ze op die leeftijd nodig hebben. Niet alleen geeft dit bijvoorbeeld voor de allerkleinsten een veilig en rustig gevoel. Juist ook voor de ouderen kan er meer uitdaging geboden worden en kunnen ze met hun vriendjes van school na schooltijd verder spelen. We merken dat de doorgroei naar oudere groepen kinderen zelfvertrouwen geeft en ze blijft prikkelen om weer nieuwe vaardigheden te leren. Met hun leeftijd groeit langzaam hun wereld en de verantwoordelijkheden die ze hierbij krijgen.

casca bso de bronstee

Jongste groep - Ontspannen na drukke schooldag

Onze Bronstee Bengels groep voor de allerjongsten is dé plek om te ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben vaak veel nieuwe indrukken te verwerken. Daarom zorgen we dat op deze BSO-groep van de Bronstee veel aandacht is voor rust en ontspanning. Op deze groep staan vaste leidsters die zorgen voor een vertrouwde en warme sfeer. Uiteraard worden er wel activiteiten aangeboden, maar kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deel willen nemen. Er is dus veel ruimte om even rustig een boekje te lezen, blokken te bouwen of in de poppenhoek te spelen. We volgen het tempo en de behoeften van je kind zodat ze zich helemaal op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn.

36. Casca_BSO_Bronstee

Banjers– Ontdek je eigen talent

Als je kind toe is aan de volgende stap dan gaat het naar de Banjers. Het grote verschil met de Bronstee Bengels is dat we actief kinderen in aanraking laten komen met verschillende interessegebieden. Denk bijvoorbeeld aan musicallessen, Judo of juist kunst. Vooral in de verschillende vakantieweken (10 weken per jaar) bieden we een uitgebreid programma met veel aandacht voor sport, de maatschappij, muziek en kunst. De speelmaterialen zijn meer gericht op deze leeftijd zodat kinderen zich ook echt uitgedaagd voelen. Ook stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen en geven we ze verantwoordelijkheden als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Uiteraard geldt ook op deze groep dat kinderen zelf de keuze hebben of ze willen mee doen. Ontspanning na schooltijd en het opkomen voor je eigen behoeften, stimuleren we. We vinden het het belangrijkste dat kinderen zichzelf kunnen zijn bij ons en zich thuis voelen.

33. Casca_BSO_Bronstee

Bikkels– Cool kids

De BSO Bikkels is voor de oudere kinderen van de Jacobaschool en de Crayenesterschool. Ze hebben twee ruimtes tot hun beschikking plus een speelzolder, gamehoek en een keuken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hier centraal. Soms organiseren ze zelf hun eigen activiteiten en delen ze elkaar rollen toe. Als we vakantieroosters maken hebben de kinderen inspraak in wat we gaan doen. Ze mogen bijvoorbeeld ideeën bedenken en deze plaatsen op de ideeën muur. De speelmaterialen op de groep zijn echt gericht op deze leeftijdsgroep. Zo hebben we een werkbank waar ze kunnen timmeren en zagen, lego en techniekdozen waarmee ze zelf een radio mee kunnen maken of een propeller de lucht in kunnen laten vliegen. Ook hebben we een uitgebreide creatieve hoek waar kinderen met allerlei materialen aan de slag kunnen gaan. We krijgen met regelmaat allerlei mooie materialen van Mooi Zooi waar de kinderen dan hun creativiteit op loslaten. Ook krijgen ze regelmatig kookles in hun eigen keuken en kunnen ze gamen in de speciale gamehoek. Ze zijn actief in sport en spel en begeleiden o.a. hockey op het grote schoolplein.

Jezelf mogen zijn

Ieder kind is uniek in aard en aanleg en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo en wordt als zodanig door ons geaccepteerd en gewaardeerd. Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig om de wereld te ontdekken en zich te ontwikkelen tot een sociaal, emotioneel en zelfstandig functionerend individu. We zorgen dat we aansluiten bij de belevingswereld en de individuele behoeften van een kind.

43. Casca_BSO_Bronstee

Gordon methode

Hoe kun je luisteren zodat jonge kinderen zich ook begrepen voelen? Hoe maak je duidelijke afspraken waar kinderen zich aan houden? Met de vaardigheidstraining volgens de methode van dr. Thomas Gordon leren onze pedagogisch medewerkers hoe zij effectief kunnen communiceren met de kinderen. Thomas Gordon ontwikkelde een communicatiemodel om effectief, respectvol en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren. Hij introduceerde daarin begrippen als actief luisteren en ik-boodschappen, en een overlegmethode om conflicten op te lossen zonder verliezers. Alle medewerkers van Casca Kinderopvang volgen een Gordon-training. Dit zie je terug in hoe we bij Casca met de kinderen omgaan.