De wereld ontdekken
op jouw
manier

De wereld ontdekken
op jouw
manier

Pedagogische visie BSO
de Molenwerf

Wij geloven in de kracht van leeftijdsgerichte groepen. Zo kunnen we kinderen precies bieden wat ze op die leeftijd nodig hebben. Niet alleen geeft dit bijvoorbeeld voor de allerkleinsten een veilig en rustig gevoel, juist ook voor de ouderen kan er meer uitdaging geboden worden en kunnen ze met hun vriendjes van school na schooltijd verder spelen. We merken dat de doorgroei naar oudere groepen, kinderen zelfvertrouwen geeft en ze blijft prikkelen om weer nieuwe vaardigheden te leren. Met de leeftijd groeien langzaam hun belevingswereld en de verantwoordelijkheden die ze hierbij krijgen.

41. Casca_BSO_Bronstee

BSO Pluto - ontspannen na
drukke schooldag

De Pluto groep is voor de allerjongsten (vanaf 4 jaar) dé plek om te ontspannen na een drukke schooldag. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben vaak veel nieuwe indrukken te verwerken. Daarom zorgen we dat op deze BSO groep veel aandacht is voor rust en ontspanning. Op de Pluto groep staan vaste pedagogisch medewerkers die zorgen voor een vertrouwde en warme sfeer. Uiteraard worden er wel activiteiten aangeboden, Kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan deel willen nemen. Er is dus veel ruimte om even rustig een boekje te lezen, blokken te bouwen of in de poppenhoek te spelen. We volgen het tempo en de behoeften van je kind zodat ze zich helemaal op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn.

67. Casca_KDV_Molenwerf

BSO Saturnus – Ontdek je eigen talent

Als je kind toe is aan de volgende stap dan gaat het naar de Saturnus. Het grote verschil met de Pluto is dat we actief kinderen in aanraking laten komen met verschillende interessegebieden. Denk bijvoorbeeld aan musicallessen in het Sterrendomein theater van het Kindcentrum, judo of juist kunst. Vooral in de verschillende vakantieweken (9 weken per jaar) bieden we een uitgebreid programma met aandacht voor sport, de maatschappij, muziek en kunst. De speelmaterialen zijn meer gericht op deze leeftijd zodat kinderen zich ook echt uitgedaagd voelen. Ook stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen en geven we ze verantwoordelijkheden als blijkt dat ze daaraan toe zijn. Uiteraard geldt ook op deze groep dat kinderen zelf de keuze hebben of ze willen mee doen. Ontspanning na schooltijd en het opkomen voor je eigen behoeften, stimuleren we. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich bij ons thuis voelen.

43. Casca_BSO_Bronstee

BSO Jupiter – Cool kids

Jupiter is voor de oudere kids. Ze hebben hun eigen gebouw (naast het Kindcentrum) en hebben hierdoor echt hun eigen plek waar ze met leeftijdsgenootjes plezier kunnen maken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan hier centraal. Soms organiseren ze zelf hun activiteiten en verdelen ze de rollen. Als we vakantieprogramma's maken wordt met hen overlegd om te bepalen wat we gaan doen. En ook bij de aanschaf van speelmateriaal raadplegen we hen. Hierbij leren ze wat een budget is, hoe je zo eerlijk mogelijk beslissingen kunt nemen en hoe je rekening houdt met anderen. De speelmaterialen op de groep zijn gericht op deze leeftijdsgroep zoals een werkbank waar ze kunnen timmeren en zagen, technisch lego en creatief knutselen. Ook komen er wel eens sportdocenten langs om de kinderen van de BSO workshops te geven in bijvoorbeeld kickboksen of breakdance. Of zijn de kinderen met een externe deskundige bezig om een musical voor te bereiden en krijgen ze theaterlessen.

Op pad de buurt verkennen

Met alle groepen gaan we regelmatig op pad om de buurt te verkennen. Zo gaan we wel eens met de Pluto groep naar de kinderboerderij o.a. kijken naar onze geadopteerde koe, Sientje. Of doen we de boodschappen bij de groenteboer en bakker met de oudere kinderen van de Saturnus groep. Ook werken we veel samen met lokale ondernemers zodat we dan bijvoorbeeld met de Jupiter kinderen een broodbak workshop kunnen doen bij de Haarlemse bakker om de hoek. Omdat onze ligging zo centraal is in het dorp kunnen we gemakkelijk alles te voet doen en met de fiets. We vinden het belangrijk om kinderen te betrekken bij de buurt en dat ze leren over de maatschappij en de natuur.

92. Casca_BSO_Molenwerf
96. Casca_BSO_Molenwerf-2

Doorlopende leerlijn op het Kindcentrum

Casca BSO de Molenwerf is onderdeel van Kindcentrum de Molenwerf. Dat betekent dat we in kinderopvang (KDV en BSO) en onderwijs een gezamenlijke visie hebben over hoe we kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is één team dat bestaat uit leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het voordeel hiervan is dat we kinderen 12 jaar lang zoveel mogelijk met dezelfde gezichten en methodes kunnen ondersteunen in zichzelf ontdekken. Voor kinderen is dit fijn omdat het vertrouwd en duidelijk voor ze is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een project dat in het onderwijs begon doorzetten bij ons op de BSO. Of kan op school het leren ineens afgewisseld worden met dansen. Er is veel uitwisseling tussen opvang en onderwijs school. We combineren in oudergesprekken ook alle observaties van zowel het onderwijs als de opvang. Zo krijgen jullie als ouders een completer beeld. En kunnen wij een kind nog beter ondersteunen. We blijven ons ontwikkelen door nieuwe inzichten toe te passen. Voor meer informatie kun je terecht op www.kcdemolenwerf.nl.